SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ 

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP EDİN!

 

Sözel ve Poster Bildiri Listesi

SÖZEL BİLDİRİLER
Sıra Bildiri
  TÜRK ÇOCUKLARININ OROFASİYAL DİSFONKSİYON PROFİLİNİN NOT-S (C) UYGULAMASI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: PİLOT ÇALIŞMA
Arzu Şükran İNCİOĞLU, Alev ALAÇAM
  SÜT AZI DİŞLERİNE FARKLI SİMAN MATERYALLERİ İLE UYGULANMIŞ PEDİATRİK ZİRKONYUM KURONLARIN KLİNİK BAŞARISININ VE EBEVEYN MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İpek ŞAHİN, Hüseyin KARAYILMAZ, Zülfikar Zahit ÇİFTÇİ
  ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN DİŞ SIKMA VE DİŞ GICIRDATMA ALIŞKANLIKLARININ SERT VE YUMUŞAK OKLÜZAL SPLİNTLER İLE TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Kevser KOLÇAKOĞLU, Salih DOGAN, Firdevs Tulga Oz, Mustafa AYDINBELGE
  ÜÇ FARKLI MARKA KOMPOMERİN SÜT DİŞİ RESTORASYONLARINDA KLİNİK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
Hüsniye GÜMÜŞ, Ebru ŞENYİĞİT, Salih DOĞAN
  YENİ BİR REMİNERALİZASYON AJANININ BÜYÜKAZI-KESER HİPOMİNERALİZASYONUNA ETKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA
Berkant SEZER, Nihan TUĞCU, Başak DURMUŞ, Nural BEKİROĞLU, Betül KARGÜL
  ÇOCUKLARDA DİŞ ÇÜRÜĞÜ TEDAVİSİ SONRASI YAŞAM KALİTESİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
K. Görkem ULU GÜZEL, Müge DALOĞLU, Işıl SÖNMEZ
  KOMPOMERLERİN RENK STABİLİTESİNİN DEĞERLERDİRİLMESİ
Bilal ÖZMEN, Yasemin NAYİR
  TURNER SENDROMLU ÇOCUKLARDA AĞIZ BAKTERİLERİNİN AĞIZ SAĞLIĞINA ETKİSİ
Gülcan ÜNSAL, Nursen TOPCUOĞLU, Yeliz GÜVEN, Şükran TOPCUOĞLU, Güven KÜLEKÇİ, Oya AKTÖREN
  PEDODONTİ KLİNİĞİ HASTALARININ AĞIZ BOŞLUĞUNDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) VARLIĞI
Yeliz GÜVEN, Sermin Dicle AKSAKAL, Nursen TOPCUOĞLU, Oya AKTÖREN, Güven KÜLEKÇİ
  ÇOCUK DİŞ MACUNLARININ SİTOTOKSİSİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Firdevs KAHVECİOĞLU, Hayriye Esra ÜLKER, Gül TOSUN
  İNSAN DİŞLERİNDEKİ PULPA KÖK HÜCRELERİNİN İZOLASYONU İÇİN SAKLAMA SÜRESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Buğra ÖZEN, Salia SHABAZI, Arash MOUSAVI, Cor M SEMEINS, Tamer TÜZÜNER, Elif Bahar TUNA, Martine CM VAN GEMERT - SCHRİKS, AJP VAN STRİJP, Astrid D BAKKER
  İÇME SUYUNDAKİ DOĞAL FLUORİDLERİN ÇÜRÜK ÖNLEYİCİ ETKİSİ İLE DENTAL FLUOROZİS DENGESİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Şirin GÜNER ONUR, Batın Ilgıt SEZGİN, Eda HAZNEDAROĞLU, Alev Eda OKUTAN, Gökçe Çiçek İLDEŞ, Sevgi YAŞAR, Cem TOKATLI, Ali MENTEŞ
  SÜT MOLARLARIN TEDAVİSİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: HALL TEKNİĞİ(18 AYLIK TAKİP)
BETÜL ŞEN YAVUZ, BETÜL KARGÜL
  OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA ORAL HİJYEN ALIŞKANLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN UYGULANAN EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
DERYA CEYHAN, CANAN AKDİK, ZUHAL KIRZIOĞLU
  SÜT AZI DİŞLERİNİN ÇÜRÜKLÜ PULPA PERFORASYONLARINDA MTA VE BİODENTİN AMPUTASYONLARININ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Burcu Nihan YÜKSEL, Merve Safa MUTLUAY, Volkan ARIKAN, Şaziye SARI
  EBEVEYNLERİN AĞIZ SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞINA BAĞLI YAŞAM KALİTELERİ
Sultan KELEŞ, Zülal ÇOBAN, Hülya YILMAZ, İmran KURT ÖMÜRLÜ, Işıl SÖNMEZ
  ÇOCUKLARDA ÇÜRÜK RİSKİNİN BELİRLENMESİ VE ETİYOLOJİK FAKTÖRLER İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
İlhan UZEL, Özlem Dönmez, Fahinur Ertuğrul
  TÜRKİYE’DEKİ PEDİATRİSTLERİN ÇOCUKLARIN AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI ÜZERİNE FARKINDALIĞI
Gülsüm DURUK, Burçin ACAR
  DENTAL ANKSİYETEDE ROBOTLARIN KULLANIMI
Yelda KASIMOĞLU, Simin KOCAAYDIN, Merve BAYRAKLI, Emine KARSLI, ELİF BAHAR TUNA-İNCE, ,
  PEDİATRİK ORAL PATOLOJİK LEZYONLARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Zeynep IŞIK, Zeynep Aslı GÜÇLÜ
  TRABZON MERKEZİNDEKİ OKULLARDA, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ezgi BALTACI, Ozgul BAYGIN, Tamer TUZUNER, Fatih Mehmet KORKMAZ
   
 
  TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİŞ AVÜLSİYONLARINDA ACİL YAKLAŞIM KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülsüm DURUK, İsmail Cüneyt DAŞKIRAN
  DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN YAPILAN KÖK KANAL TEDAVİLERİNİN KALİTESİNİN PEDİATRİK HASTA GRUBUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
İsmet Rezani TOPTANCI, Sadullah KAYA, Emin Caner TÜMEN, İzzet YAVUZ
  BEYAZ NOKTA LEZYONU VE GELİŞİMSEL OPASİTELERİN TEDAVİSİNDE REZİN İNFİLTRASYONUN ETKİNLİĞİ
Zülfikar Zahit ÇİFTÇİ, Seda HANIMELİ, Hüseyin KARAYILMAZ, Özge ERKEN GÜNGÖR
  ALT DAİMİ BİRİNCİ MOLARLARIN ÇEKİMİNDEN SONRA ÇEKİM BOŞLUĞUNUN SPONTAN OLARAK KAPANMASI: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
Volkan ÇİFTÇİ, Ayca ÜSTDAL, Ceren DEVECİ, Muharrem Cem DOĞAN
  GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARDA POSTOPERATİF RAHATSIZLIK VE DERLENME AJİTASYONU:NAZAL TRAKEA ENTÜBASYONU VE LARİNGEAL MASKE HAVA YOLUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
Sultan KELEŞ, Özlem KOCATÜRK
  FARKLI REMİNERALİZASYON AJANLARININ MİNE YÜZEY MİKROSERTLİKLERİNE OLAN ETKİLERİNİN İN-VİTRO OLARAK İNCELENMESİ
Ümit OFLAZ, Feridun BAŞAK, Özlem Martı AKGÜN, Ceyhan ALTUN, Günseli Güven POLAT
  BULK-FİLL KOMPOZİTLERE KARŞI YENİ BİR KOMPOZİTİN SERTLİK DERECESİ VE POLİMERİZASYON DERİNLİĞİ
Ali Rıza ÇETİN, Ahmet Ercan HATAYSAL, Taibe TOKGÖZ, Murat Selim BOTSALI
  CPP-ACP İÇEREN PROBİYOTİK KOMPLEKSİN MİNE REMİNERALİZASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Ecem AKBEYAZ, Betül KARGÜL
  HAREKETLİ ORTODONTİK APAREYLERİN AĞIZ KOKUSU OLUŞUMUNA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
TÜLİN İLERİ KEÇELİ, CANSU ÖZŞİN ÖZLER, IRMAK PARTAL, MÜGE AKSU, MERYEM TEKÇİÇEK
  AİLELERİN ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE FLOR UYGULAMALARINA BAKIŞ AÇISI
Başak Doğan UÇAR, Özlem Martı AKGÜN, Ceyhan ALTUN, Günseli Güven POLAT, Feridun BAŞAK
  SÜT DİŞİ PULPA AMPUTASYONLARINDA %5’LİK SODYUM HİPOKLORİT VE FORMOKREZOLÜN KLİNİK VE RADYOGRAFİK BAŞARISININ KARŞILAŞTIRILMASI
Ece ÖZTOPRAK, Levent ÖZER
  YER TUTUCU OLARAK KULLANILAN LİNGUAL ARK APAREYLERİN KLİNİK BAŞARI VE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
HATİCE AÇIKEL, EMİNE ŞEN TUNÇ
  İNDİREKT KUAFAJ TEDAVİSİNDE KULLANILAN DÖRT FARKLI MATERYALDEN SALINAN CA+2 VE OH- İYON MİKTARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Merve KURUN AKSOY, Firdevs TULGA ÖZ, Kaan ORHAN
  ER,CR:YSGG LAZERİN FARKLI PARAMETRELERİNİN VE FLORÜRÜN DAİMİ DİŞ MİNESİNİN ÇÜRÜĞE KARŞI DİRENCİNİ ARTIRMADAKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Neslihan ÖZDEMİR, Ayşe Rüya YAZICI, Melek Dilek TURGUT
  ÇOCUK HASTALARDA BEDEN KİTLE İNDEKSİ İLE DİŞ YAŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Banu GÜLCAN, Sezin ÖZER
  CAM İYONOMER CAM KARBOMER GİOMER VE REZİN YAPIDAKİ FİSSÜR ÖRTÜCÜLERİN ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:İN VİTRO ÇALIŞMA
Zeliha ERCAN BEKMEZOĞLU, Özge ERKEN GÜNGÖR, Hüseyin KARAYILMAZ
  KORD KANINDAKİ 25-HİDROKSİVİTAMİN D DEĞERLERİNİN ERKEN ÇOCUKLUK ÇAĞI ÇÜRÜKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Sıla KORUN, Nerin Nadir BAHÇECİLER, Mustafa Murat UNCU, Nilüfer GALİP, Ceyhun DALKAN, Serap ÇETİNER
POSTER BİLDİRİLER
Sıra Bildiri
  ÇÜRÜK İLE EKSPOZ GENÇ DAİMİ AZI DİŞİNDE PARSİYEL PULPOTOMİ TEDAVİSİ: ALTI YILLIK TAKİP
BESTE ÖZGÜR, H. CEM GÜNGÖR
  ÇOCUKLARDA DİŞ ÇÜRÜĞÜ VE KÖTÜ AĞIZ ALIŞKANLIKLARININ MALOKLÜZYON ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
HAZAL EZGİ GERİHAN, DİLŞAH ÇOĞULU, EMEL KAYA
  KOMPOZİT ÖN EĞİK DÜZLEM İLE ÖN ÇAPRAZ KAPANIŞIN TEDAVİSİ: BİR OLGU SERİSİ
Rabia Melike GÖNENLİ, Çiğdem GÜLER, Nihal B. KARA, Hüseyin ŞİMŞEK, Serkan ÖZKAN, Mubin TURAL
  REZİN MODİFİYE KALSİYUM SİLİKAT İÇERİKLİ SİMANIN FARKLI RESTORATİF MATERYALLERE BAĞLANMA DAYANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Hüseyin BİÇER, Şule BAYRAK, Nuray TÜLOĞLU
  EPİDERMOLİZİS BULLOZA: BİR OLGU SUNUMU
Özge ERKEN GÜNGÖR, Cansu AY, Ayşe AKMAN KARAKAŞ
  İKİ FARKLI IŞIK KAYNAĞI KULLANILARAK CAM İYONOMER VE KARBOMER MATERYALLERİ ÜZERİNE ISI UYGULAMASI SONRASI FLORÜR SALIMI DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ayça KURT, Ayşe METE, Melek KOÇ KEŞİR, Tamer TÜZÜNER, Özgül BAYGIN
  KÖK GELİŞİMİ TAMAMLANMAMIŞ ALT DAİMİ İKİNCİ AZI DİŞİN REVİTALİZASYONU:6 YILLIK TAKİP
Pınar SERDAR EYMİRLİ, Zafer Cavit ÇEHRELİ
  SÜT VE KARMA DENTİSYONDA GÖRÜLEN KOMPUOND ODONTOMA VE SÜRME BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİ
Elif TEKPINAR, Ayşegül ÖLMEZ, Elif PEKER
  İKİNCİ PREMOLAR DİŞ GERMİ EKSİKLİĞİNDE SÜT 2. MOLARLARA UYGULANAN TEDAVİ YAKLAŞIMI: İKİ OLGU SUNUMU
Büşra BİLGE SAĞLAM, Ece ÖZTOPRAK, Levent ÖZER
  TRAVMA SONRASI PERİODONTAL DOKU YARALANMASI GÖRÜLEN DAİMİ SANTRAL KESER DİŞLERİN TEDAVİSİ VE 12 AYLIK TAKİBİ: BİR OLGU SUNUMU
Serdar DEMİR, Esra DÜZYOL, Gül KESKİN
  GÖMÜLÜ MANDİBULER DAİMİ AZI DİŞİN TEDAVİSİ: VAKA RAPORU
SELÇUK SAVAŞ, ASLI BAYSAL, EBRU KÜÇÜKYILMAZ
  KOMPLİKE KRON KIRIĞI SONUCU VESTİBÜLER APSE OLUŞAN AÇIK APEKSLİ ÖN KESER DİŞİN TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
Şule ÇAVUŞ, Bilal ÖZMEN
  KOMPENZASYON ÇEKİMİ YAPILMADIĞINDA GÖRÜLEBİLECEK KOMPLİKASYONLAR : 2 OLGU SUNUMU
Melike KİRAZ, Eda ÇETİN BÜYÜKNALBANT, Mustafa AYDINBELGE, Şaziye SARI
  PULPA KUAFAJ MATERYALLERİNİN POLİMERİZASYON SIRASINDA PULPA ODASINDA OLUŞTURDUĞU ISI DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Emre KORKUT, Onur GEZGİN, Hazal ÖZER, Fatih TULUMBACI, Mutlu ÖZCAN
  ERKEN YAŞTA REKÜRRENS GÖSTEREN PERİFERAL DEV HÜCRELİ GRANÜLOM: BİR OLGU RAPORU
Uğur MERCAN, Esra KARAALİOĞLU
  ÜST ÇENEDE KESERLER BÖLGESİNDE BULUNAN SÜPERNÜMERER DİŞİN NEDEN OLDUĞU KOMPLİKASYON VE TEDAVİ YAKLAŞIMI: OLGU SUNUMU
ALEM COŞGUN, BEHİYE BOLGÜL
  DENTİGERÖZ KİST İLE İLİŞKİLİ MANDİBULAR BİRİNCİ PREMOLARIN CERRAHİ OLARAK YÖNLENDİRİLMİŞ ERÜPSİYONU
Nermin ÖZGÜR, Sarper TAN, Hakan TÜZ, Zafer ÇEHRELİ
  DOKTOR, ECZACI, HEMŞİRE, ÖĞRETMEN VE DİŞ HEKİMİ ADAYLARININ AĞIZ DİŞ TRAVMALARINA ACİL MÜDAHALE BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sera DERELİOĞLU, Zahide KOŞAN, Banu BEDİR, Ali GÜMÜŞ, Duygu Kavuncuoğlu, Yasemin GÜLER, Hilal Betül TAŞDEMİR, Edanur Sungurlu Köyceğiz
  SÜT DENTİSYONDA ANTERİOR ÇAPRAZ KAPANIŞIN ÖN EĞİK DÜZLEMLE TEDAVİSİ
Nagehan YILMAZ, Özgül BAYGIN, Mehmet Birol ÖZEL, Arzu KEKÜL
  ESKİŞEHİR BÖLGESİNDE SAYI ANOMALİLERİN GÖRÜLME SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Şule BAYRAK, Nuray TÜLOĞLU, ŞİYAR ALPARSLAN, Aslan JAHANDIDEH
  MULTİPL KONJENİTAL EPULİSLİ BİR OLGUNUN 15 AYLIK TAKİBİ
ELİF ECE KALAOĞLU, SELİN YILDIRIM, SERAP AKYÜZ, ALİ MENTEŞ
  YAYGIN POST-ORTODONTİK DEMİNERALİZASYONUN TEDAVİSİNDE RESİN İNFİLTRASYON YÖNTEMİNİN KULLANIMI: BİR OLGU BİLDİRİMİ
Hayrunnisa ŞİMŞEK, Selin SİRKECİ, Zafer Cavit ÇEHRELİ
  REGIONAL ODONTODİSPLAZİ: VAKA RAPORU
GÜLÇİN DOĞUSAL, KADRİYE GÖRKEM ULUGÜZEL, ŞEYMA ERDOĞAN, IŞIL SÖNMEZ
  YANAKTA İLERİ DERECEDE ASİMETRİYE SEBEP OLAN LENFANJİOM TAKİBİ
Elif Ece KALAOĞLU, Ali MENTEŞ
  BİR OLGU SUNUMU: FAVİZM
HİLAL ÖZBEY
  AVÜLSE OLMUŞ SANTRAL DİŞİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM İLE ESTETİK OLARAK REHABİLİTASYONU : VAKA RAPORU
Alp Abidin ATEŞÇİ, Nazan ERSİN
  KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİNDE ÖN ÇAPRAZ KAPANIŞIN HAREKETLİ APAREY İLE TEDAVİSİ: ÜÇ OLGU RAPORU
SEMANUR ÖZÜDOĞRU, GÜL TOSUN, MURAT SELİM BOTSALI
  SİSTEMİK HASTALIK GÖRÜLEN ÇOCUKLARDA BÜYÜK AZI VE KESİCİ DİŞ HİPOMİNERALİZASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ebru HAZAR BODRUMLU, Aysun AVŞAR
  TRAVMATİK OKLÜZYONA BAĞLI GELİŞEN PULPAL VE PERİODONTAL DEĞİŞİKLİKLER: OLGU SUNUMU
Müge YAVAŞ, Işın ULUKAPI
  FAKTÖR X EKSİKLİĞİ GÖRÜLEN ÇOCUK HASTADA DENTAL TEDAVİ YAKLAŞIMI: OLGU SUNUMU
İLKNUR TAŞDEMİR, ŞİRİN GÜNER ONUR, TUBA EREN
  HİDROSEFALİLİ HASTADA TİP 1 PLASMİNOJEN EKSİKLİĞİNE BAĞLI LİGNÖZ GİNGİVİTİS: BİR OLGU SUNUMU
Müge ÇİMEN, Sezin ÖZER
  SÜT DENTİSYONDA İNTRÜZİV LÜKSASYONUN 12 AYLIK TAKİBİ: VAKA RAPORU
Tayyibe Aslıhan İŞCAN, Zafer Cavit ÇEHRELİ
  ESKİŞEHİR BÖLGESİNDE 0-14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA TRAVMATİK DİŞ YARALANMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nuray TÜLOĞLU, Şule BAYRAK, Büşra ALTIN
  ÇOCUKLARDA DENTİGERÖZ KİSTLER: İKİ OLGU BİLDİRİMİ
Betül AKCABAŞ, Mihriban GÖKÇEK, Elif Aslı APAYDIN, Simge DURMUŞLAR
  DENTİNOGENEZİS İMPERFEKTALI BİR HASTADA KONSERVATİF TEDAVİ YAKLAŞIMI: OLGU SUNUMU
Zeynep ŞAHİN, Emine ŞEN TUNÇ
  SÜT DİŞİ PULPA AMPUTASYONLARINDA UYGULANAN FARKLI YÖNTEMLERİN KLİNİK VE RADYOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
HAZAL ÖZER, Emre KORKUT, ONUR GEZGİN, YAĞMUR ŞENER
  AVULSİYON SONRASI REİMPLANTE EDİLMİŞ DAİMİ SANTRAL DİŞTE EKSTERNAL KÖK REZORPSİYONU TEDAVİSİ VE 1 YILLIK TAKİBİ: OLGU RAPORU
Ece ŞENGÜN, Handan AGEN, Arzu AYKUT YETKİNER
  NONSENDROMİK MULTİPLE SÜPERNUMERE DİŞLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM: BİR OLGU SUNUMU
Derya GÜLER, Emine ŞEN TUNÇ, Emel BULUT, Nursel ARICI, Yakup Sancar BARIŞ
  CAM KARBOMER SİMAN MİKROSIZINTI DEĞERLERİNİN KOMPOMER VE CAM İYONOMER SİMAN İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Levent ÖZER, Esra Ceren TATLI
  BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN ÇEKİM SONRASI 1 YILLIK KLİNİK VE RADYOGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (OLGU SERİSİ)
Duygu YAŞAR, Serap AKYÜZ
  SÜT DİŞLERİNDE FARKLI İRRİGASYON SOLÜSYONLARININ SMEAR KALDIRMA ETKİNLİĞİNİN KANAL DOLGUSU DUVAR ADAPTASYONUNA VE APİKAL MİKROSIZINTI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Akif DEMİREL, Meryem ZİYA, Burcu Nihan YÜKSEL, Kevser SOLAK KOLÇAKOĞLU, Salih DOĞAN, Şaziye SARI
  İNVERSE ERÜPSİYON GÖSTEREN MAKSİLLER DAİMİ SANTRAL DİŞİN TEDAVİSİ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYDINBELGE, Ayşe Derya BAYAT, Buşra KÜREM
  SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA OROFASİYAL FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Buket Ceylan ÇALIK YILMAZ, Alev ALAÇAM, Arzu Şükran İNCİOĞLU
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DENTAL TRAVMAYA İLİŞKİN BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
CANSU ÖZŞİN ÖZLER, MERYEM UZAMIŞ TEKÇİÇEK, BAHAR GÜÇİZ DOĞAN
  RUBINSTEIN-TAYBI SENDROMU İKİ OLGU SUNUMU
Özge ERKEN GÜNGÖR, Zeliha ERCAN BEKMEZOĞLU, İpek ŞAHİN, Hüseyin KARAYILMAZ, Ercan MIHÇI
  EBEVEYNLERİN FLOR HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE TOPİKAL FLOR UYGULAMALARINA BAKIŞ AÇILARI
Burcu GÜÇYETMEZ TOPAL, Mehmet ÜNAL, İsmail Haktan ÇELİK
  KOLE BÖLGESİNDE PERFORASYONLU İÇ REZORBSİYONUN MTA İLE TAMİRİ: BİR OLGU SUNUMU
ELİF ŞENAY, ŞAZİYE SARI
  BEYAZ NOKTA LEZYONLARININ REZİN İNFİLTRASYON TEKNİĞİ İLE MASKELENMESİ: OLGU RAPORU
Cansu AKAY, Özgecan Bakış ÇAYNAK, Fatma Zeynep AYTEPE
  HAREKETLİ ORTODONTİK APAREY KULLANIMINA BAĞLI AĞIZ TABANINDA OLUŞAN BENİGN KİST: OLGU SUNUMU
ŞULE ÇAVUŞ, SEZİN ÖZER
  SÜT DİŞLERİ İLE İLİŞKİLİ DENTİGERÖZ KİSTİN MARSUPYALİZASYON YÖNTEMİ İLE TEDAVİSİ: VAKA RAPORU
Ömer Faruk GÜDÜK, Tamer TÜZÜNER, Yavuz Tolga KORKMAZ, Özgül BAYGIN
  SENDROMA BAĞLI OLMAYAN ÇOKLU SÜPERNÜMERER DİŞLER: BİR OLGU SUNUMU
FERAH MUTLU KUL, CEREN ÇİMEN, JERİNA DULE, NURHAN USLU ÖZALP
  MEYAN KÖKÜ VE KLORHEKSİDİN GARGARALARIN İNVİVO ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİĞİ, PİLOT ÇALIŞMA
Fatih OZNURHAN, Burak BULDUR, Özgül CARTI, Ugur TUTAR, Cem CELIK, CEYLAN HEPOKUR
  ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MYOFİBROM: CERRAHİ VE PROTETİK REHABİLİTASYON
Bedte ÖZGÜR, Aybike ŞAHLANAN, Ali Rıza KOLBAŞ, Murat AKKOCAOĞLU, Zafer ÇEHRELİ
  NON- SENDROMİK OLİGODONTİ: VAKA RAPORU
Emine Nur CERİT, Melike KİRAZ, Levent ÖZER
  ÖN BÖLGEDEKİ TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİETİLEN FİBER DESTEKLİ KOMPOZİT REZİN KÖPRÜ RESTORASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 3 OLGU SUNUMU
Ekin AKTÜRK, Elmas TÜFEK ATICI, İsmet Rezani TOPTANCI, Fatma ATAKUL
  OKULLARDA FLUORLU VERNİK UYGULANMASI PROGRAMI HAKKINDA VELİLERİN BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Işıl Özgül KALYONCU, Seda HAS, Figen EREN GİRAY, Betül KARGÜL
  KESER DİŞLERİN KÖK GELİŞİM AŞAMALARINA GÖRE ELEKTRİKLİ PULPA TESTİ İLE VİTALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGUN ELEKTROT YERLEŞİM YERİNİN VE ORTALAMA VİTALİTE DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ
AYÇA TUBA ULUSOY, İREM TÜREDİ
  RESTORASYONLARIN DENTİNE BAĞLANMASI ÜZERİNE KAFEİK ASİT FENİTİL ESTERİN ETKİSİNİN SEM İLE İNCELENMESİ
Nazan KARA , Nesrin ERONAT , Mine DÜNDAR ÇÖMLEKOĞLU , Mutlu ÖZCAN
  BİR OLGU NEDENİYLE EMANUEL SENDROMU
Buse Tansu GÜNDOĞAN, Gökçe Çiçek İLDEŞ, Mehmet Sertaç PEKER, Hatice Serap AKYÜZ
  OSTEOGENEZİS İMPERFEKTA HASTALARINA DENTAL YAKLAŞIM: 3 OLGU
Özge ERKEN GÜNGÖR, Kadriye TEMİZ, Burcu YAĞMUR, Zülfikar Zahit ÇİFTÇİ, Banu GÜZEL NUR, Hüseyin KARAYILMAZ
  MİNE DEMİNERALİZASYONUNU ÖNLEYEN VE REMİNERALİZASYONUNU DESTEKLEYEN GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Esra Ceren TATLI
  ALT SÜT AZI DİŞLERİNİN KÖK KANAL MORFOLOJİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: MİKRO- BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI
Meryem ZİYA, Şaziye SARI
  AMELOGENEZİS İMPERFEKTALI İKİ HASTANIN DENTAL REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU
Zeynep Aslı GÜÇLÜ, Zekiye HİDAYET, Seçil ÇALIŞKAN
  ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE GÖRÜLEN SÜPERNÜMERER DİŞLER: İKİ OLGU RAPORU
Gökçen Deniz BAYRAK, Necmiye BULAM, Ahmet Hamdi ARSLAN, Fatih CABBAR, Senem SELVİ-KUVVETLİ
  TRAVMATİZE GENÇ DAİMİ DİŞLERİN AMPUTASYON TEDAVİSİNDE İKİ FARKLI MATERYALİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
DERYA GÜLER, EMİNE ŞEN TUNÇ
  SÜT BİRİNCİ AZI DİŞİ ERKEN KAYBINDA TAKİBİN ÖNEMİ
Sibel ÇAYÖNÜ, Orhan ÖZDİLER, Okan AKÇAM, Şaziye SARI
  KIRIK ANTERİOR DİŞ TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
Kevser DANIŞTI, Mustafa ÖZCAN, Buse Ayşe SERİN, Muharrem Cem DOĞAN
  DERİN DENTİN ÇÜRÜĞÜ NEDENİ İLE AŞIRI KRON HARABİYETİ BULUNAN ÇOCUK HASTADA TEDAVİ YAKLAŞIMI - OLGU SUNUMU
Gülcan ÇAKIR, Meltem MERT EREN
  HİPODONTİNİN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞINA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Sultan KELEŞ, Hülya YILMAZ, Sıla YILMAZ
  SÜRMEMİŞ SAĞ ÜST KANİN DİŞTE KORONAL RADYOLUSENT LEZYON: OLGU SUNUMU
Kemal GÜLDÜREN, Hamit TUNÇ, Ulas OZ, Serap ÇETİNER
  TEDAVİSİ TAMAMLANMIŞ TAKİP ALTINDAKİ LÖSEMİ HASTALARININ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI DURUMLARININ DEĞERLENDİRMESİ
Cansu UZUN, Bahar GÜÇİZ DOĞAN, Melek Dilek TURGUT
  APERT SENDROMU: OLGU SUNUMU
Dilara BEKTAŞ, Dicle AKSAKAL, Oya AKTÖREN
  TÜRK TOPLUMUNDA DENTAL AĞRI YAŞAYAN ÇOCUKLARIN AĞRI RENGİ
Halenur ALTAN, Hüseyin ÇEVİK, Serkan DOĞRU, Mustafa SÜREN, İsmail OKAN
  BÜYÜME HORMONU DUYARSIZLIĞI: LARON SENDROMU
Nil Ceren MUNGAN, Serap AKYÜZ
  PARMAK EMME ALIŞKANLIĞININ TEDAVİSİNDE BLUEGRASS APAREYİNİN KULLANIMI: İKİ OLGU BİLDİRİMİ
HAYRUNNİSA ŞİMŞEK, GİZEM ERBAŞ ÜNVERDİ, ZAFER ÇEHRELİ
  GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Funda GÖKIRMAK, Özant ÖNÇAĞ
  AVÜLSİYON YARALANMASI SONUCU ANKİLOZE OLMUŞ İKİ DAİMİ KESİCİ DİŞİN DEKORONASYON İLE TEDAVİSİ: İKİ OLGU SUNUMU
SEVGİN İBİŞ, HATİCE AÇIKEL, EMİNE ŞEN TUNÇ
  TAURODONT SÜT VE DAİMİ AZI DİŞİNİN MİKRO-CT İLE İNCELENMESİ: OLGU SUNUMU
Burcu Nihan YÜKSEL, Kaan ORHAN, Firdevs TULGA ÖZ
  MAKSİLLER SANTRAL DİŞLERDEKİ KOMPLİKE KRON-KÖK KIRIKLARININ MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLA TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
CANSU ERTAŞ BİNGÖL, ÖNDER GÜRLEK, FAHİNUR ERTUĞRUL
  PARMAK EMME ALIŞKANLIĞI TEDAVİSİ: 2 OLGU SUNUMU
Ceren BAYHAN, Nilsu SAKALLI, Ufuk TOYGAR MEMİKOĞLU, Nurhan USLU ÖZALP
  MOLAR İNSİZAL MALFORMASYONU (MIM) ETİYOLOJİNDE KORTİKOSTEROİDLER ETKLİLİ MİDİR?
K. Görkem ULU GÜZEL, Melis AKYILDIZ, Işıl SÖNMEZ
  AVÜLSE İMMATÜR DAİMİ SANTRAL KESİCİ DİŞİN MTA İLE ENDODONTİK TEDAVİSİ: VAKA RAPORU.
Şengül Merve ERBEK, Özgül BAYGIN
  SÜT VE DAİMİ DİŞLERİN ÇÜRÜK DEĞERLENDİRME SPEKTRUMU VE TEDAVİ (CAST) İNDEKSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: PİLOT ÇALIŞMA
ELİF KANBEROĞLU, EDA HAZNEDAROĞLU, BETÜL KARGÜL
  TRAVMAYA UĞRAMIŞ İMMATÜR ÜST KESİCİ DİŞLERİN APEKSİFİKASYON TEDAVİSİ : OLGU SUNUMU
Buşra PARLAK, Elif SEPET
  KÖK KIRIKLARININ İYİLEŞMESİNİN DVT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Alev Eda OKUTAN, Batın Ilgıt SEZGİN, Işıl Özgül KALYONCU, Ali MENTEŞ
  AĞIZ GARGARALARININ PEDODONTİDE SIK KULLANILAN RESTORASYON MATERYALLERİNDEKİ RENK DEĞİŞİMİNE ETKİSİ
Nur Burcu DUTLU, Volkan ARIKAN, Aylin AKBAY OBA
  TRAVMA OLGULARININ MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLA TEDAVİSİ: İKİ OLGU SUNUMU
İREM BAĞ, BERCESTE GÜLER
  ÜÇ FARKLI ISIDAKİ BİYOSERAMİK KANAL PATININ APİKAL ÖRTÜCÜLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Emre BODRUMLU, Ebru HAZAR BODRUMLU
  BÜYÜK AZI-KESER HİPOMİNERALİZASYONU GÖZLENEN KESİCİ DİŞLERİN REZİN İNFİLTRASYON YÖNTEMİ İLE TEDAVİSİ
Figen EREN GİRAY, Başak DURMUŞ
  İNFLAMATUAR DENTİGERÖZ KİSTİN KONSERVATİF TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
Nuray TÜLOĞLU, Duygu AYTAÇ YAZICIOĞLU, Şule BAYRAK, Elmas EGEMEN, Gülsen KAÇIRA KESKİN
  AVÜLSE BİR DİŞİN GEÇ REPLANTASYONU: BİR OLGU SUNUMU
MELEK YILDIRIM SÜRME, HALUK BODUR, KORAY SÜRME
  ÇOCUK HASTALARDA DENTİGERÖZ KİSTİN MODİFİYE EDİLMİŞ DEKOMPRESYON APAREYİYLE TEDAVİSİ
Belgin YAZICI, Hakan KARAGÖZOĞLU, Ali MENTEŞ
  EKTOPİK KANİN DİŞİN SÜRME KUVVETİYLE REZORBE OLAN SANTRAL DİŞİN TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU
PINAR DEMİR, EMİNE ORUÇ
  PERİAPİKAL LEZYONLU NEKROTİK DİŞLERİN APEKSİFİKASYON İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
Anıl AÇIKLAR KAVAS, Emin Caner TÜMEN, İsmet Rezani TOPTANCI, Sadullah KAYA
  HEMOFİLİ DİŞETİ SAĞLIĞINI ETKİLER Mİ?
Işıl KARAHASANOĞLU, Aysun AVŞAR
  SİSTEMİK HASTALIKLARIN AĞIZ SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ HAKKINDA PEDİATRİSTLERİN BİLGİSİ
Gül Seda YÜCEL, Aysun AVŞAR
  BİOAGGREGATE’İN ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIM ALANLARI: OLGU SERİSİ
Nuray TÜLOĞLU, Şule BAYRAK, Hüseyin BİÇER, Tuğçe KALİÇOĞLU
  BULK-FİLL KOMPOZİT REZİNLERİN DENTİNE MİKROGERİLİM BAĞLANMA DAYANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ŞULE BAYRAK, GÖKÇE ŞAHİN
  DİŞ ÇÜRÜĞÜ VE TRAVMANIN 5-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
Mehmet BANİ, Yasemin AKIN, Ahmet COŞKUN, Alev ALAÇAM
  DİLASERASYONA BAĞLI OLARAK GÖMÜLÜ KALMIŞ OLAN DAİMİ KESİCİ DİŞTE TEDAVİ YAKLAŞIMI: OLGU SUNUMU
Sevil UYSAL, Ramazan ARSLAN, Firdevs TULGA ÖZ
  KURON-KÖK KIRIĞININ MULTİDİSİPLİNER TEDAVİSİ: 2 OLGU SUNUMU
Neslihan YILMAZ, Tuğba BEZGİN, Rahme BARBAROS
  5 AYLIK BİR BEBEKTE PALATAL PYOJENİK GRANÜLOM: BİR OLGU SUNUMU
Zeynep Aslı GÜÇLÜ, Zeynep IŞIK, Ahmet Emin DEMİRBAŞ
  TALASEMİ MAJÖR HASTASI ÇOCUK VE ADÖLESANLARIN DİŞ YAŞI, KRONOLOJİK YAŞ VE KURON BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Burcu YAĞMUR, Zülfikar Zahit ÇİFTÇİ, Hüseyin KARAYILMAZ, Hande YALÇIN ERMAN, Zeynep ÖZTÜRK, Alphan KÜPESİZ
  GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR İLE İLİŞKİLİ AĞIZ HASTALIKLARI
DAMLA AKŞİT BIÇAK, SERAP AKYÜZ
  SONİK ENERJİ İLE AKTİVE EDİLEN BULK-FİLL KOMPOZİT REZİNİN CAM İYONOMER ESASLI RESTORATİF MATERYALLERE BAĞLANMA DAYANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sena KIZIŞASŞAN, Nuray TÜLOĞLU, Şule BAYRAK
  ÇOCUKLARIN PERİODONTAL TEDAVİ GEREKSİNİMLERİ İLE BİRLİKTE, ORTODONTİK TEDAVİ İHTİYAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Esra ÖZ, Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN
  GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU GENÇ DAİMİ DİŞLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI: 24 AY TAKİP
BAŞAK BÖLÜKBAŞI, NACİYE NUR ŞAHİN, MERVE AKÇAY, EBRU KÜÇÜKYILMAZ
  KOMPLİKE KRON KIRIĞI-1 YILLIK TAKİP
TUĞBA YOLALAN, AYŞE BUSE SERİN, MUHARREM CEM DOĞAN
  PARMAK EMME ALIŞKANLIĞINA BAĞLI ÖN AÇIK KAPANIŞIN, DİL İTİMİ VE KONUŞMA BOZUKLUĞU TEDAVİSİNİN NÖROMUSKULER BLUEGRASS APAREYİ İLE TEDAVİSİ
Ayşegül ÖLMEZ, Elif TEKPINAR
  ANNE KİŞİLİĞİ, ÇOCUK DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ VE ANNE-BABA TUTUMLARININ 3-6 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN DENTAL ANKSİYETELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
SEVGİN İBİŞ, MUSTAFA ERHAN SARI, LEMAN TOMAK, ZEHRA BABADAĞI, KORAY MEHMET ZEYNEL KARABEKİROĞLU
  İSTANBUL’DAKİ BİR GRUP PEDİATRİSTİN KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ HAKKINDAKİ FARKINDALIĞI
Ece YILMAZKASAPOĞLU, Ecem AKBEYAZ, Betül KARGÜL
  OPTİK KOHORENS TOMOGRAFİNİN (OCT) DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIMI
BETÜL ŞEN YAVUZ, GÜLİNA KARGÜL DİNÇ, BETÜL KARGÜL
  ZONGULDAK İLİ KÖY OKULLARINDA EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLARIN ÇÜRÜK PREVALANSLARININ ICDAS KRİTERLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ebru HAZAR BODRUMLU, Levent DEMİRİZ, Merve ATAŞ
  PLASMİNOJEN EKSİKLİĞİ BULUNAN İKİ KARDEŞ BİREYDE GÖZ LEZYONLARINA EŞLİK EDEN LİGNÖZ PERİODONTİTİS OLGUSU
Özgür DOĞAN, Suat Serhan ALTINTEPE DOĞAN, İmge SAPANCI, Çağrı AKÇAY
  ELLİS-VAN CREVELD SENDROMU: OLGU SUNUMU
Özge İrem CAN, Fahinur ERTUĞRUL, İlhan UZEL
  TRAVMAYA UĞRAMIŞ GENÇ DAİMİ DİŞİN MTA İLE APEKSİFİKASYONU VE PREFABRİK POST UYGULAMASI: BİR OLGU SUNUMU
Esra DÜZYOL, Gül KESKİN
  ERÜPSİYON KİSTİNDE TEDAVİ YAKLAŞIMI: OLGU SUNUMU
Seren KAYA, Sevil UYAR, Ece ÖZTOPRAK
  İNTRÜZE DAİMİ KESER DİŞİN ORTODONTİK YAKLAŞIMLA SÜRDÜRÜLMESİ: VAKA RAPORU
Simge AKSOY, Özgül BAYGIN, Burak GÜNNAR
  KSERODERMA PİGMENTOSUM: OLGU SUNUMU
FERAH MUTLU KUL, NİLSU SAKALLI, CANSU GÖRÜRGÖZ, NURHAN USLU ÖZALP
  ÖN KESER DİŞ KAYBININ DİREK OLARAK FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT İLE PROTETİK REHABİLİTASYONU: 18 AYLIK TAKİP
İlhan UZEL, Burç PEKPINARLI, Özant ÖNÇAĞ, Fahinur ERTUĞRUL
  FARKLI İÇERİKLİ DİŞ MACUNLARININ ANTİBAKTERİYAL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: İN VITRO ÇALIŞMA
Burçak ÇAKIR, Ece TURAN, Mustafa ATEŞ, Ece EDEN
  TUKURUKLE KONTAMİNE MİNE YUZEYLERİNE UYGULANAN FARKLİ FİSSUR ORTUCULERİN MİKROGERİLİM BAGLANMA DAYANİMLARİNİN KARSİLASTİRİLMASİ
Mirac Sezgi TUNA, Saziye ARAS
  REİMPLANTASYONDAN PROTETİK TEDAVİYE AVÜLSE DİŞİN KULLANIMI: BİR OLGU RAPORU
Özge ERKEN GÜNGÖR, Şadiye İŞBİLİR, Hüseyin KARAYILMAZ
  KÖK UCU KAPANMAYA YAKIN TRAVMALI KESİCİ BİR DİŞTE DERİN PULPOTOMİ TEDAVİSİ: 5 YILLIK TAKİP
Gizem ERBAŞ ÜNVERDİ, Zafer Cavit ÇEHRELİ
  AVULSE BİR DİŞİN ERKEN REPLANTASYONU: OLGU SUNUMU
Elmas TÜFEK ATICI, Ekin AKTÜRK, Buket AYNA
  BİR OLGU SUNUMU: RUSSEL SILVER SENDROMU
Gülşah BALAN, Serap AKYUZ
  İNKONTİNENTİ PİGMENTİ ( BLOCH-SULZBERGER SENDROMU ) : DENTAL DEFEKTLERİN EŞLİK ETTİĞİ NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU SUNUMU
Nihan TUĞCU, Başak DURMUŞ
  AŞIRI MADDE KAYBI BULUNAN ENDODONTİK TEDAVİLİ SÜT AZI DİŞLERİNİN ENDOKRONLAR İLE RESTORASYONU: OLGU RAPORU
MESUT ENES ODABAŞ, DERYA AKAY KOTAN, MERVE BANKOĞLU GÜNGÖR
  KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDEKİ DAİMİ BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN EKTOPİK ERÜPSİYON PREVALANSI
Serenad GENÇ ÇIRAKOĞLU, Hamit TUNÇ, Ferdiye KÜÇÜK
  ÇOCUKLARDA OLİGODONTİ VAKALARININ HAREKETLİ APAREYLERLE PROTETİK TEDAVİYE HAZIRLANMASI
Batın Ilgıt SEZGİN, Ali MENTEŞ
  ÇOCUKLARDA AĞIZ SAĞLIĞININ GÜNLÜK YAŞAMA ETKİSİ (C-OIDP) İNDEKSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: PİLOT ÇALIŞMA
Beril MURATOĞLU, Elif Kanberoğlu, Betül Şen, Betül Kargül
  ÇOCUKLARDA İLK DİŞ HEKİMİ ZİYARETİ YAŞI VE NEDENLERİ
Didem ATABEK, Nagehan AKTAŞ, Nihan CEVLEK, Didem SAKARYALI
  OBTURATOR İLE MARSUPİALİZASYON SONRASI KİSTİK LEZYON REHABİLİTASYONU
Müesser Ahu DURHAN, Merve AYTÖRE KOŞAR, Hasan GARİP
  İKİ FARKLI CİLA SİSTEMİNİN RESTORATİF MATERYALLERİN YÜZEYİNDE BAKTERİ ADEZYONUNA ETKİSİ
Gökçen Deniz BAYRAK, Nüket SANDALLI, Senem SELVİ-KUVVETLİ, Nursen TOPÇUOĞLU, Güven KÜLEKÇİ
  DİGEORGE SENDROMU’NDA AĞIZ İÇİ BULGULAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMI: 4 OLGU
Özge ERKEN GÜNGÖR, Kübra YILMAZ, Zülfikar Zahit ÇİFTÇİ, Ercan MIHÇI, Hüseyin KARAYILMAZ
  DAİMİ KESİCİ DİŞTE HORİZONTAL KÖK KIRIĞI TEDAVİ YAKLAŞIMI: OLGU SUNUMU
Özge BEKTAŞ, Tülin İLERİ KEÇELİ, Emre NAGAŞ, Hamdi Cem GÜNGÖR
  İNTRÜZE VE KRON KIRIKLI MAKSİLLER KESİCİ DİŞİN ORTODONTİK APAREY İLE SÜRDÜRÜLMESİ.
Mustafa AYDINBELGE, Oğuz SENEK
  ANESTEZİ SIRASINDA OLUŞABİLECEK AĞIZ VE DİŞ YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİ AÇISINDAN ANESTEZİYOLJİ UZMANLARININ FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
G.Burcu BOSTANCI, Betül MEMİŞ ÖZGÜL, Zeynep ERSOY, R. Ebru TİRALİ, Tutku Deniz BORA
  KOMPLİKE KRON KIRIĞI OLAN GENÇ DAİMİ ORTA KESER DİŞTE CVEK AMPUTASYON UYGULAMASI: BİR OLGU RAPORU
Fatih BAYAR, Çiğdem GÜLER, Nihal BELDÜZ KARA

 

Etkinliğin başlamasına kalan süre:

SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ LİSTESİ

ÖNEMLİ TARİHLER

Etkinlik Tarihi

19-22 Ekim 2017

Erken Kayıt Tarihi

04 Ağustos 2017

Son Bildiri Gönderim Tarihi

11 Ağustos 2017

Bildiri Kabul Duyurusu

25 Ağustos 2017

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: 
info@motto.tc
www.motto.tc

 

 

 

 

 
Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.